Tag Archives: cát tường bình long

Chơn Thành trung tâm công nghiệp của tỉnh Bình Phước- đích đến không xa

BPO – Chơn Thành có nhiều thế mạnh để phát triển công nghiệp và được xem là “cánh chim đầu đàn” của tỉnh Bình Phước trong thu hút vốn đầu tư trong, ngoài nước. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chơn Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu: cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp – xây dựng 75%, thương mại – dịch vụ 15%, nông nghiệp 10%; thành lập mới 500 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 khoảng 35 ngàn tỷ đồng.